• images/bar/eco.jpg  Doğa bizim hizmetimizde; öyle kalması için temiz enerji kaynakları kullanıyoruz.

 • images/bar/r4.jpg  Intech Global Rüzgar Türbinleri ile düşük hızdaki rüzgardan yararlanarak enerji üretebilirsiniz.

 • images/bar/g1.jpg  Güneş enerjisi santralleri şimdi her zamankinden daha uygun maliyet ile hızlı ve kolay kurulabilmektedir.

 • images/bar/r2.jpg  Intech Global Rüzgar Türbinleri rüzgarı her yönden alarak en yüksek verimde çalışır.

 • images/bar/g2.jpg  Müstakil evde ve apartmanlarda kendi elektriğinizi üreterek kısa zamanda tasarruf edebilir, fazlasını devlete satabilirsiniz.

 • images/bar/r3.jpg  Dikey eksenli rüzgar türbini tarlaları düşük irtifada yüksek verimle çalışabilirler.

 • images/bar/g4.jpg  Yenilenebilir enerji santralleri yaşama alanları ile iç içe kurulabilmektedir.

 • images/bar/h1.jpg  Hibrit enerji sistemleri ile daha stabil elektrik üretebilir, yatırımınızın geri dönüşümünü daha hızlı alabilirsiniz.

 • images/bar/r1.jpg  Intech Global dikey eksenli rüzgar türbinleri kırsal ve kentsel yerleşim yerlerinde kullanıma uygundur.

 • images/bar/g3.jpg  Yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde enerji üretilirken CO2,SO2,NO2 salınımı minumum seviyede olduğundan doğaya zarar vermez.

 İNSAN KAYNAKLARI

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Intech Global’ in insan kaynakları politikası; saygılı, mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

Bir şirketi istikrarlı büyüme hedeflerine ulaştırma, güçlü marka haline getirme ve sonucunda kalıcı ve kurumsal bir başarı elde etmenin temelinin doğru insan kaynakları yönetiminden geçtiğine inanıyoruz. İnsan kaynağına yapılan yatırımı en temel ve en yararlı yatırım olarak görüyor ve personelimizin eğitimini fazlasıyla önemsiyoruz.


İnsan Kaynakları Politikalarımız;

Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
Saygı çerçevesinde açık iletişim ortamını sağlamak,
Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek,
Çalışanlar için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
Eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
Performansları objektif olarak değerlendirmek ve ödüllendirmek,
Bireysel ve kurumsal performansın, grubun tüm aktivitelerinde müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmesi temel bir unsurdur. Yönetimin ve çalışanların değer ve fark yaratan iletişim ağları açık bir ortam oluşturması ve büyütmesi beklenmektedir,
Prensipler olarak insan itibarına ve işine saygı, açık ve dürüst iletişim ve iş etiği benimsenir.