• images/bar/eco.jpg  Doğa bizim hizmetimizde; öyle kalması için temiz enerji kaynakları kullanıyoruz.

 • images/bar/r4.jpg  Intech Global Rüzgar Türbinleri ile düşük hızdaki rüzgardan yararlanarak enerji üretebilirsiniz.

 • images/bar/g1.jpg  Güneş enerjisi santralleri şimdi her zamankinden daha uygun maliyet ile hızlı ve kolay kurulabilmektedir.

 • images/bar/r2.jpg  Intech Global Rüzgar Türbinleri rüzgarı her yönden alarak en yüksek verimde çalışır.

 • images/bar/g2.jpg  Müstakil evde ve apartmanlarda kendi elektriğinizi üreterek kısa zamanda tasarruf edebilir, fazlasını devlete satabilirsiniz.

 • images/bar/r3.jpg  Dikey eksenli rüzgar türbini tarlaları düşük irtifada yüksek verimle çalışabilirler.

 • images/bar/g4.jpg  Yenilenebilir enerji santralleri yaşama alanları ile iç içe kurulabilmektedir.

 • images/bar/h1.jpg  Hibrit enerji sistemleri ile daha stabil elektrik üretebilir, yatırımınızın geri dönüşümünü daha hızlı alabilirsiniz.

 • images/bar/r1.jpg  Intech Global dikey eksenli rüzgar türbinleri kırsal ve kentsel yerleşim yerlerinde kullanıma uygundur.

 • images/bar/g3.jpg  Yenilenebilir enerji sistemleri sayesinde enerji üretilirken CO2,SO2,NO2 salınımı minumum seviyede olduğundan doğaya zarar vermez.

 Biyogaz Tesisleri

Biyogaz; hayvansal veya bitkisel atıklardan oluşan biyokütlenin işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır. Organik hammaddelerin bakteriler ve başka mikroorganizmalarla birlikte fermantasyonu sonucu oluşan gazın kullanılarak enerji elde edilmesine yarayan tesisler biyogaz tesisleridir. Biyogaz elde edilmesinde biyolojik atıklar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri ile hayvan besiciliğinde oluşan hayvansal dışkılar (substrat olarak) kullanılır. Bakteriler ve başka mikroorganizmalar kullanılarak biyogaz tesislerinde biyokütle ayrıştırılır. Bu çok aşamalı fermantasyon sürecinin nihai ürünleri olarak hava (oksijen) ve ışıktan arındırılmış olan nemli ortamda özellikle Metan (E-70) ve karbondioksit (%-55) oluşur. Biyogazın enerji olarak kullanılabilirliği öncelikle biyogaz içerisindeki Metan gazı oranına bağlıdır. Üretilen biyogaz genelde ısı ve enerji santrallerinde (Kojenerasyon) elektrik şebekesine verilen elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Yanma aşamasında oluşan ısı ise tesis ısınmasında veya seraların ısınmasında, ahırların iklimlendirilmesinde kullanılır. İşlemlerin sonucunda çıkan ürün ise yüksek kaliteli tarımsal gübre olarak kullanılmaktadır.

Intech Global olarak Biyogaz Tesisi projelendirme için ihtiyaç duyacağımız bilgiler;
Substrat tipi (hayvan gübresi ya da organik gıda atıkları),
Çiftlik ya da fabrikanın konumu, imkanları ve kullanılan cihazlar,
Detaylı olarak hayvanların türü, yaşı, ağırlığı ve net sayısı,
Günlük atık miktarı,
Atıkların kimyasal analizi,
İşletme ve Bakım Hizmetlerini sunuyoruz.

Biyogaz Tesislerinin Avantajları;

İklim dengesine kesinlikle negatif etkisi yoktur.
Çevre ve ekolojik denge korunmaktadır.
Organik gübre kullanımını kolaylaştırmaktadır.
Lokal çapta ısı enerjisinden faydalanılabilmektedir.
Üretilen elektrik enerjisi ile ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.


Biogaz Döküman